VNG: meer prio voor beveiliging systemen van gemeenten

Gemeenten gaan:
– Structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD);
– Jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen;
– Elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen;
– Elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan
periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en te vergroten;
– Het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van B en W bespreken;
– Digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad).

Lees meer over dit artikel hier: https://vng.nl/nieuws/meer-prioriteit-voor-beveiliging-digitale-systemen-gemeenten

nl_NLNL